L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

Qui som

Súnion fou fundada el 1974 per Pep Costa-Pau amb l’objectiu de crear una nova escola catalana per a adolescents que havia de fer realitat les seves idees i propostes d’innovació didàctica i pedagògica.

El setembre de 1974, obria les portes Súnion, Institució Cultural Catalana, al número 133 de l’avinguda d’Infanta Carlota, actualment de Josep Tarradellas, a una seixantena d’alumnes de BUP i COU.

Actualment, la comunitat escolar de Súnion està formada per més de vuit-cents alumnes i seixanta professionals de l’educació.

Des de l'1 de setembre de 2009, Súnion traslladà la seva seu a l'avinguda de la República Argentina 85-89. Aquest espai té més de sis mil metres quadrats de superfície i és el resultat de la rehabilitació, al llarg d’un any, d’un col·legi religiós que havia tancat uns anys abans.

Des del curs 2000-2001, Súnion té signat el concert educatiu, en l’etapa de l’ESO, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Pep Costa-Pau 

Va néixer el 4 de gener de 1937 a Garriguella (l’Alt Empordà). Als deu anys ingressà al seminari de Girona on va adquirir una extensa i profunda formació humanística, filosòfica i teològica que completà, posteriorment, a la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona.

La seva primera tasca docent l’exercí a l’escola Patmos de Barcelona. Allà va impartir classes fonamentalment al Curs d’orientació universitària (COU), que corresponia al segon de batxillerat actual. El record que d’en Pep queda d’aquell període està associat al d’un mestre d’una intensa, completa i innovadora acció educativa.

L’any 1973 va endegar el projecte de creació d’una nova escola catalana per a adolescents que havia de fer realitat les seves idees i propostes d’innovació didàctica i pedagògica. L’any 1974 naixia Súnion.

En Pep, a més de fundador de l’Escola, n’exercí el càrrec de director fins a la seva mort el 6 de març de 1986.