L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

Qui som

El compromís de Súnion amb els seus alumnes es basa en proporcionar-los una formació que afavoreixi el ple desenvolupament de la pròpia personalitat que els ajudi a ser competents i aptes per a la vida. És una escola que, a través del seu sistema pedagògic, promou l’autonomia i la responsabilitat personal. Súnion promou l’educació en el respecte dels principis democràtics de convivència i dels drets, i llibertats fonamentals.

Súnion fomenta l’adquisició d’hàbits i l’aprenentatge de recursos i tècniques per aprendre, per aprendre a expressar-se i per aprendre a aprendre en un entorn de coneixements humanístic, històric, artístic, científic i tècnic.

Consulteu el projecte educatiu seguint aquest enllaç