L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

LA INSCRIPCIÓ A SÚNION

Informació i preinscripció

Súnion té a disposició per al 1r d'ESO del curs 2024-2025 cent vint places escolars. Com a escola concertada, aquestes places s'adjudiquen seguint les normes d'admissió establertes pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consorci d'Educació de Barcelona.

 

A partir del mes de novembre del 2023, es convoquen reunions informatives de presentació del projecte educatiu de Súnion. Per assistir-hi, cal omplir el formulari adjunt o fer la demanda a través del telèfon 93 405 12 24; posteriorment, rebreu la convocatòria corresponent a través del correu electrònic. La reunió té una durada aproximada de dues hores i és convenient que hi assisteixi, també, el possible futur/a alumne/a.

 La preinscripció s'ha de fer en el centre educatiu escollit en primer lloc, presentant-hi la sol·licitud corresponent segons els calendari establert per l'administració.  

Si en un centre educatiu es reben més sol·licituds que places disponibles tinguin, s'aplicaran uns barems d'admissió. 


Per a més informació, contacteu amb:

ENLLAÇOS D’INTERÉS
Consulta de centres educatius
10/03/2020