L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

Consell escolar

Súnion és una escola concertada amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Concretament, des del curs 1999-2000 té concertades quatre línies, és a dir, quatre unitats en cadascun dels quatre cursos de l'ESO. Amb el concert educatiu, l'Escola Súnion, en l'etapa de l'ESO, és financiada parcialment amb fons públics.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa de l'Escola. La composició del Consell Escolar després del procés electoral que va tenir lloc el mes de desembre de 2016 és la següent

President

Jordi Costa-Pau
Jordi Costa-Pau

Titular

Magda Planelles
Magda Planelles

Representant titular

Elisabet Carratalà
Elisabet Carratalà
Joan Puig
Joan Puig

Representant professors

Gerard Bayego
Gerard Bayego
Sebastià Benejam
Sebastià Benejam

Representant pares / mares

Albert  Branchadell
Albert Branchadell
Anna Sansalvadó
Anna Sansalvadó
Muriel Botey
Muriel Botey
Rosina Moreno
Rosina Moreno

Representant alumnes

Pep Herrero
Pep Herrero