L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

LA INSCRIPCIÓ A SÚNION

 Informació i matriculació


Per al curs 2023-2024, Súnion disposa de places escolars a 1r de Batxillerat en totes les seves modalitats:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i Ciències socials
 • Arts

  Podeu consultar el detall de la nostra oferta de matèries de cada modalitat aquí.

  El Batxillerat és l’etapa educativa que completa el procés de formació dels nois/es, a les portes de la seva majoria d’edat. A Súnion, les finalitats d’aquesta etapa són:
 • L’educació de la llibertat i de la responsabilitat
 • La consecució de la màxima cultura possible
 • L’assoliment de la maduresa intel·lectual bàsica
 • La socialització i l’aprenentatge de la convivència
 • L’habilitació per als estudis posteriors.
Si esteu interessats a conèixer com s'organitza el projecte educatiu de Súnion per tal d'assolir aquestes finalitats durant l'etapa del Batxillerat, podeu assistir a una de les reunions informatives, que farem a partir del mes de gener de 2023, per a nous alumnes en l'etapa del Batxillerat. Per inscriure-us a la cita, cal que ens envieu la informació que us demanem al formulari adjunt. A continuació, sereu convocats a través del correu electrònic a la propera reunió informativa que té una durada aproximada de dues hores i a la qual és convenient que l'alumne/a assisteixi. 
Per a més informació en temes administratius:
Margarida Cavero, secretària - [email protected]
Mònica Lluch, secretària - [email protected]

Si la informació que necessiteu és de tipus pedagògic, contacteu amb:
Mercè Pardo, coordinadora de 1r de Batxillerat - [email protected]
Lluís Domènech, coordinador de 2n de Batxillerat - [email protected] 
Jordi Costa-Pau, director - [email protected]

ENLLAÇOS D’INTERÉS
Matèries de modalitat 1r i 2n de Batxillerat
07/09/2022