L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

LA INSCRIPCIÓ A SÚNION

 Informació i matriculació


Per al curs 2019-2020, Súnion disposa de places escolars per a 1r de Batxillerat en totes les modalitats:
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials
  • Arts
Podeu consultar el detall de les matèries de cada modalitat aquí

El Batxillerat és l’etapa educativa que completa el procés de formació dels nois/es a les portes de la seva majoria d’edat. És el temps en què s’estableixen les relacions humanes més riques que poden mantenir-se durant molts anys.

Les finalitats del Batxillerat són:

  • La consecució de la màxima cultura possible
  • L’assoliment de la maduresa intel·lectual bàsica
  • L’habilitació per als estudis posteriors

El temps del Batxillerat ha de ser un espai de gran riquesa humana, de gaudi de la llibertat amb responsabilitat entesa com la capacitat de vincular el valor central de la llibertat amb la resta dels valors de la vida. L’objectiu central del Batxillerat és l’educació de la llibertat i la responsabilitat en cada noi/a associada al seu procés d’aprenentatge i de socialització.

Si esteu interessats en assistir a la reunió informativa ( a partir del mes de gener del 2019) del projecte educatiu de Súnion, per a nous alumnes, en l'etapa del Batxillerat cal que ens envieu, complimentat, el formulari adjunt o bé feu la demanda telefònicament. A continuació, sereu convocats a través del correu electrònic a la propera reunió informativa que té una durada aproximada de dues hores on és convenient que l'alumne/a hi assiteixi.


EL PERÍODE DE SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ HA FINALITZAT

Per a més informació en temes administratius:
Margarida Cavero, secretària - escola@sunion.cat
Mònica Lluch, secretària - escola@sunion.cat

Si la informació que necessiteu és de tipus pedagògic, contacteu amb:
Ramon Boixader, coordinador de 1r de Batxillerat - rboixader@sunion.cat
Lluís Domènech, coordinador de 2n de Batxillerat - lldomenech@sunion.cat 
Jordi Costa-Pau, director - jcostapau@sunion.cat

ENLLAÇOS D’INTERÉS
Matèries de modalitat al Batxillerat
09/05/2019