L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

LA INSCRIPCIÓ A SÚNION

 Informació i matriculació


Per al curs 2024-2025, Súnion disposa de places escolars a 1r de Batxillerat en totes les seves modalitats:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i Ciències socials
 • Arts

  Podeu consultar el detall de la nostra oferta de matèries de cada modalitat, més avall, en els enllaços d'interès.

  El Batxillerat és l’etapa educativa que completa el procés de formació dels nois/es, a les portes de la seva majoria d’edat. A Súnion, les finalitats d’aquesta etapa són:
 • L’educació de la llibertat i de la responsabilitat
 • La consecució de la màxima cultura possible
 • L’assoliment de la maduresa intel·lectual bàsica
 • La socialització i l’aprenentatge de la convivència
 • L’habilitació per als estudis posteriors.
Si esteu interessats a conèixer com s'organitza el projecte educatiu de Súnion per tal d'assolir aquestes finalitats durant l'etapa del Batxillerat, podeu assistir a una de les reunions informatives, que farem a partir del mes de gener de 2024, per a nous alumnes en l'etapa del Batxillerat. Per inscriure-us a la cita, cal que ens envieu la informació que us demanem al formulari adjunt. A continuació, sereu convocats a través del correu electrònic a la propera reunió informativa que té una durada aproximada de dues hores i a la qual és convenient que l'alumne/a assisteixi. 

Malauradament, les places del 1r de Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials pel curs 2023-24 ja estan completes, si volen informació per la modalitat d'Arts, es poden posar en contacte amb l'Escola per telèfon trucant al 934051224.Per a més informació en temes administratius:
Margarida Cavero, secretària - escola@sunion.cat
Mònica Lluch, secretària - escola@sunion.cat

Si la informació que necessiteu és de tipus pedagògic, contacteu amb:
Mercè Pardo, coordinadora de 1r de Batxillerat - mpardo@sunion.cat
Lluís Domènech, coordinador de 2n de Batxillerat - lldomenech@sunion.cat 
Jordi Costa-Pau, director - jcostapau@sunion.cat

ENLLAÇOS D’INTERÉS
Matèries de modalitat 1r i 2n de Batxillerat
06/09/2023