L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

25/10/2023

Reunió del Consell Escolar de Súnion

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dilluns, 30 d’octubre amb l’ordre del dia següent: 


1. Informació sobre els resultats de les PAU dels alumnes de Súnion. 
2. Rendició dels comptes econòmics del curs 2022-2023. 
3. Convocatòria per a la renovació parcial dels representants dels membres de la comunitat escolar al Consell Escolar de Súnion.
4. Torn obert d’intervencions. 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants. 

Representants de pares i mares:
Rosina Moreno Serrano: rmoreno@ub.edu
Pilar Muro Sans: pilarmuro.professor@gmail.com 

Representants d’alumnes: 
Marina Autó dos Santos: marinaauto11@gmail.com
Kim Torres Salvat kimtsalvat@gmail.com