L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

18/10/2022

Propera convocatòria del Consell Escolar de Súnion

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dijous, 27 d’octubre amb l’ordre del dia següent:


1. Informació sobre els resultats de les PAU dels alumnes de Súnion.

2. Rendició dels comptes econòmics del curs 2021-2022.

3. Torn obert d’intervencions.

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants. 

Representants de pares i mares:

Albert Branchadell Gallo: albert.branchadell@uab.cat
Rosina Moreno Serrano: rmoreno@ub.edu
Pilar Muro Sans: pilarmuro.professor@gmail.com
Antoni Serrano Blanco: antoni.serrano.blanco@gmail.com

Representants d’alumnes:

Marina Autó dos Santos: marinaauto11@gmail.com 
Kim Torres Salvat: kimtsalvat@gmail.com