L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

10/06/2024

Reunió del Consell Escolar de Súnion

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dilluns, 10 de juny amb l’ordre del dia següent: 


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió del dia 5 de febrer. 
2. Informe sobre el procés d’admissió a Súnion de l’alumnat nou. 
3. Presentació per a la seva aprovació de l’avantprojecte de pressupost del curs 2024- 2025 que inclou les aportacions econòmiques de les famílies dels alumnes.
4. Torn obert d’intervencions. 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants.

Representants de pares i mares: 
Anna Heredia Soler
Maria Gutiérrez Domènech
Pilar Muro Sans
Raimon Pujadas Uriach

Correu de contacte: families.consell@sunion.cat

Representants d'alumnes: 
Marina Autó dos Santos: marina.auto@alumne.sunion.cat
Kim Torres Salvat: kim.torres@alumne.sunion.cat