L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

01/02/2023

Propera Reunió del Consell Escolar

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dijous, 9 de febrer amb l’ordre del dia següent:


 

1. Valoració de les Festes d’Hivern per part dels membres del consell. Debat.

2. Torn obert d’intervencions dels representants de la comunitat escolar.


 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet.

 

Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants.

 

 

Representants de pares i mares:

Albert Branchadell Gallo:  albert.branchadell@uab.cat 

Rosina Moreno Serrano. rmoreno@ub.edu

Pilar Muro Sans pilarmuro: professor@gmail.com 

Antoni Serrano Blanco: antoni.serrano.blanco@gmail.com


 

Representants d’alumnes:

Marina Autó dos Santos: marinaauto11@gmail.com 

Kim Torres Salvat: kimtsalvat@gmail.com