L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

07/06/2022

Reunió del Consell Escolar de Súnion

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dijous, 9 de juny amb l’ordre del dia següent: 


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió del dijous 10 de febrer.
2. Informació sobre el projecte de la pel·lícula sobre Súnion.
3. Presentació per a la seva aprovació del pressupost del curs 2022-2023 que inclou les aportacions econòmiques de les famílies dels alumnes. 
4. Torn obert d’intervencions. 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants.

Representants de pares i mares: 

Albert Branchadell Gallo: [email protected] 
Rosina Moreno Serrano: [email protected] 
Pilar Muro Sans: [email protected]
Antoni Serrano Blanco: [email protected] 

Representants d’alumnes: 

Marina Autó dos Santos: [email protected] 
Kim Torres Salvat: [email protected]