L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

03/02/2022

Propera reunió del Consell Escolar

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dijous, 10 de febrer amb l’ordre del dia següent: 


1. Afectació de la pandèmia a l’Escola a partir de la represa de l’activitat, després de les vacances d’hivern. 
2. Torn obert d’intervencions per part dels representants de la comunitat escolar. 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants. 

Representants de pares i mares:

Albert Branchadell Gallo: albert.branchadell@uab.cat
Rosina Moreno Serrano: rmoreno@ub.edu 
Pilar Muro Sans: pilarmuro.professor@gmail.com 
Antoni Serrano Blanco: antoni.serrano.blanco@gmail.com

 Representants d’alumnes: 

Marina Autó dos Santos: marinaauto11@gmail.com
Kim Torres Salvat: kimtsalvat@gmail.com