L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

09/06/2021

Propera reunió del Consell Escolar

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dijous, 17 de juny amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió del dia 4 de març. 

2. Informe sobre el procés d’admissió dels alumnes nous a Súnion.

3. Presentació per a la seva aprovació de l’avantprojecte de pressupost del curs 2021-2022 que inclou les aportacions econòmiques de les famílies dels alumnes.

4. Torn obert d’intervencions.

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet. Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants.

Representants de pares i mares: 

Muriel Botey Cumella: [email protected] 

Albert Branchadell Gallo: [email protected] 

Rosina Moreno Serrano: [email protected] 

Anna Sansalvadó Alsina: [email protected] 

Representants d’alumnes: 

Pep Herrero Gimeno: [email protected] 

Mila Pomés van der Kraan: [email protected]