L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

11/06/2019

Propera reunió del Consell Escolar

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dilluns, 17 de juny, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió del dilluns 11 de març.

2. Informe sobre el procés d’admissió dels alumnes nous a Súnion.

3. Presentació per a la seva aprovació de l’avantprojecte de pressupost del curs 2019-2020 que inclou les aportacions econòmiques de les famílies dels alumnes.

4. Altres informacions: Vilopriu, article al diari, valoració de les xerrades organitzades pel Consell escolar.

5. Torn obert d’intervencions.

 

Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet.

 

Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants:

 

Representants de pares i mares:

Muriel Botey Cumella: muriel.botey@upc.edu 

Albert Branchadell Gallo: albert.branchadell@uab.cat 

Rosina Moreno Serrano rmoreno@ub.edu Anna Sansalvadó Alsina anna.sa@massana.cat

 

Representants d’alumnes:

Adrià Duran de Villalonga: adridurdv@gmail.com

 Pep Herrero Gimeno: pephgimeno@gmail.com