L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

01/10/2018

Propera reunió del Consell Escolar

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dilluns, 15 d’octubre amb el següent ordre del dia:


1.     Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la darrera reunió del proppassat 11 de juny.

2.      Informació sobre els resultats de les PAU per part dels alumnes de Súnion i de l’obtenció del premi extraordinari del Batxillerat.

3.      Rendició dels comptes econòmics del curs  2017-2018. 

4.      Presentació dels principals objectius de la Programació General de Súnion per al curs 2018-2019.

5.      Preparació de les eleccions per a la renovació del Consell Escolar.

6.      La nova avaluació a l’ESO. La nova recuperació a 1r d’ESO.

7.      Calaix de sastre: xerrades per als pares i mares, noves formacions per als professors, nous càrrecs directius, nous professors i la nova ràtio d’alumnes per conseller.


Tota la informació sobre el Consell Escolar, la trobareu a la web de Súnion. Les actes de les reunions anteriors del Consell Escolar es poden consultar a la Intranet.

Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants:

Representants de pares i mares:

Muriel Botey Cumella                    muriel.botey@upc.edu

Natàlia Garzón Velasco                 n.garzonvelasco@gmail.com

Mònica Sabaté Gallego                 30499msg@gmail.com

Anna Sansalvadó Alsina                 anna.sa@massana.cat

 

Representants d’alumnes: 

Adrià Duran de Villalonga             adridurdv@gmail.com

Pep Herrero Gimeno                      pephgimeno@gmail.com