Cartografia

Mapes a diferents escales d'arreu del món. Les escales poden ser tan grans com 1:5000, cas de Barcelona, però alguns països africans les escales són molt més petites.
Mapes Nacions Unides Pàgina de les Nacions Unides on es troben tots els països i també regions del món
ICC Molt interessat en relació a Catalunya: mapes informació sobre sismes, fotografies aèries actuals i antigues, etc
Atles electrònic Atles electrònic de Catalunya, molt interessar, ortofotomapes, aeris.
Generalitat de Catalunya
Atles del món

Pàgina de mapes diversos, per països, continents, ciutats i fins i tot cartografia antiga

Atles històric  

Demografia

Rellotge que mostra el creixement de població del món a l'instant

Població del món Dades sobre la població del tot el món, actualitzada. A més artícles sobre l'estat de la població, la salut, l'educació
Piràmides d'edat del món Piràmide d'edat del món.
Població de Catalunya

Informació sobre la població de Catalunya. Passat i present

UAB

Taules amb països del món

Simulacions sobre el creixement de la població del món fins l'any 2050

Població de Catalunya

Infomació sobre la població de Catalunya

Institut Català d'Estadística

Població de España

Dades de la població española

Institut Nacional d'Estadística

Pàgina inicial