L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador i bar  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

29/06/2017

Reunió del consell escolar

      Un cop acabat el curs, la reunió ordinària del Consell Escolar tindrà lloc el proper dimarts dia 4 de juliol a les 6 de la tarda, amb l’ordre del dia següent:

 

1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió del dimarts 18 d’abril.

2.       Informe sobre el procés d’admissió dels alumnes nous a Súnion en els cursos de 1r d’ESO i de 1r de Batxillerat.

3.       Presentació i anàlisis dels resultats de les enquestes de valoració del curs que ha acabat per part dels pares i mares dels alumnes.

4.       Presentació per a la seva aprovació de l’avantprojecte de pressupost del curs 2017-2018 que inclou les aportacions econòmiques de les famílies dels alumnes.

5.       Informació dels resultats de les Proves d’accés a la Universitat (PAU) en al convocatòria de juny 2017.

6.       Torn obert d’intervencions.Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants ( trobeu els seus contactes al webwww.sunion.cat).