intranet Sunion

sunionTV


Cartipàs


Unportal


Segueix-nos al Facebook


Segueix-nos al Twitter


aec


Av. de la República Argentina, 85-89
08023 Barcelona
Tel. 93 405 12 24 | Fax. 93 405 16 37
escola@sunion.cat

Súnion és una escola concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Concretament, des del curs 1999-2000 té concertades quatre línies, és a dir, quatre unitats en cadascun dels quatre cursos de l’ESO. Amb el concert educatiu, l’Escola Súnion, en l’etapa de l’ESO, és finançada parcialment amb fons públics.Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa de l’Escola. La composició del Consell Escolar després del procés electoral que va tenir lloc el mes de gener del 2013 és la següent:
Composició


El Director que el presideix:

 

Jordi Puig
Joan Puig
jpuig@sunion.net
Representants de la titularitat de l'Escola:

 

elisabetCarratala magda planellas

Elisabet Carratala

ecarratala@sunion.net

Magda Planelles
mplanelles@sunion.net


 
Representants dels professors:

 


Lourdes Humet
lhumet@sunion.cat
Oliver Ojeja
oojeda@sunion.cat


 

Mercè Pardo
mpardo@sunion.net

Representants dels pares i mares:

 

 montseagell  dolorsSarda
Montse Agell
montse.agell@gmail.com
Marià Hispano
maria@dospunts.net


Natalia Garzón


Monica Sabaté

Natàlia Garzón
n.garzonvelasco@gmail.com
Mònica Sabaté
30499msg@gmail.com
Representants dels alumnes:

 


Joan Serra
 
Dídac Vilacís
Joan Serra
consellescolar@sunion.net
Dídac Vilacís
consellescolar@sunion.net
Representant de l'Ajuntament:

anna Mas
Anna Mas
amast@bcn.cat
Funcions


  • Garantir el compliment de les normes generals del procés d’admissió dels alumnes.
  • Aprovar, a proposta de la titular, el pressupost anual pel que fa als fons provinents de l’Administració.
  • Aprovar la rendició de comptes corresponent al curs anterior.
  • Aprovar la programació general de l’Escola que anualment elabora la Direcció i els equips directius.
  • Aprovar el Reglament de Règim Interior, a proposta de la titular de l’Escola.Vigència

El Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50% dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.
Nombre de reunions anuals


El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici de les activitats lectives del curs escolar, al final del curs i un cop cada trimestre. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui oportú, i també a proposta de la titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.A la Intranet (accés limitat) es poden consultar les actes de les reunions del Consell Escolar.sunion